TooZaa

Оршин суугч, СӨХ-ийн цахим харилцааны нэгдсэн систем

TooZaa системийн модулиуд

Ухаалаг утас апп

Оршин суугч болон СӨХ-ийн харилцааны бүх хэлбэрийг цахимаар шийдэх боломжийг бүрдүүлсэн.

Санхүүгийн модуль

СӨХ-ийн нягтлан бодох үйл ажиллагааг бүрэн автоматжуулсан.

СӨХ модуль

СӨХ-ийн дотоод үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр удирдах боломжийг бүрдүүлсэн.

Судалгааны модуль

Зарим чухал шийдвэр гаргахад оршин суугч нараас судалгаа авч шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлсэн.

TooZaa

СӨХ • Оршин суугчийн цахим харилцаа

QR кодоо уншуулаад
аппликэйшнаа татаарай.


Download on the
Apple Store
Download from
Google Play

Мэдээлэл авах

Хамтран ажиллах

СӨХ

СӨХ-өө санал болгох

Оршин суугч